EBF-system programområde

Filstien til der det eksterne EBF-systemet er installert.

Installasjon av Visma Payment (BabelBank) vil fylle ut dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Programområde Tekst (260)
SQL-navn EftPrgP Navnet på databasefeltet.
Nummer 15489  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.