EBF-system databasenavn

Oppdateres av ConvertX med ConvertX-databasenavnet første gang du tar i bruk programmet.

Databasen inneholder alle dataene i ConvertX. Hvis feltet EBF-system databasenavn allerede er utfylt når basen blir opprettet, får databasen dette navnet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 20 Tekst (20)
SQL-navn EftDbNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15487  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.