Avstemming, versjon

Versjonsnummeret på BankX-programmet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EBF-system versjon Tekst (10)
SQL-navn BankVer Navnet på databasefeltet.
Nummer 15501  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.