Avstemming, brukernavn

Brukernavnet for pålogging til SQL-server der BankX databasen ligger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn BankUsr Navnet på databasefeltet.
Nummer 15504  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.