Avstemming, tekstnotat

Ønsker du å lese inn flere tekstnotater fra Visma Business enn det som allerede er lagt opp, kan du gjøre det i dette feltet.

Feltet angir hvilket felt i BankX du vil lese den ekstra informasjonen inn i. Du må angi SQL feltnavnet, ikke brukerdefinerte eller originale tekster. Legger du inn et ugyldig feltnavn, vil import fra Visma Business ta mye lenger tid enn normalt. Når du lagrer tabellen, blir informasjonen lagret i filen BankX.xml.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 20 Tekst (20)
SQL-navn BankNote Navnet på databasefeltet.
Nummer 15509  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.