Avstemming, server

Servernavnet på SQL-serveren der BankX-databasen ligger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn BankHost Navnet på databasefeltet.
Nummer 15499  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.