Avstemming, programområde

Filstien til der BankX-programmet er installert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Programområde Tekst (260)
SQL-navn BankPrgP Navnet på databasefeltet.
Nummer 15502  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.