Avstemming, dataområde

Område brukt til skriving av egne BankX-filer som XML og andre innstillinger som ikke går til databasen.

Dette er laget for å slippe å gi rettigheter til programkatalogen, som ikke lar seg gjøre på terminalserver og lignende.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn BankDtP Navnet på databasefeltet.
Nummer 15503  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.