Avstemming, databasenavn

Oppdateres av BankX med databasenavnet til BankX, når du tar i bruk programmet første gang.

Databasen til BankX inneholder alle BankX-data. Hvis feltet Avstemming, databasenavn allerede er utfylt når basen blir opprettet, får databasen dette navnet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 20 Tekst (20)
SQL-navn BankDbNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15500  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.