Bank-behandling

Behandlingsregler for hvordan det eksterne EBF-systemet skal fungere for alle bedrifter som ligger i systemdatabasen.

Du kan ikke overstyre parametrene per bedrift.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Adgang og behandling

ASP
Hvis avkrysset, kan ikke dataområdene flyttes høyere opp i mappe-hierarkiet enn det som er definert i feltet EBF-system dataområde.
Bruk bare Brukeradgangstabellen
Brukes av enkelte EBF-systemer for å finne ut hvilke bedrifter brukerne har adgang til å remittere.
Legg ut automattrekk ved remittering
Sjekker for automattrekk (AvtaleGiro/AutoGiro) ved remittering. Brukes av enkelte EBF-systemer.
Overskriv utfil, ingen backup
Filene som produseres til banken blir overskrevet for hver gang, og det er ikke mulig å lagre en backup-fil. Brukes av enkelte EBF-systemer.

Visning og rapporter

Vis enkel transaksjonsgrid
Hvis avkrysset, får du en forenklet utgave av transaksjonsoversikten ved remittering og import. Kun summer pr. konto og valuta blir vist, og ikke enkelttransaksjoner. Hvis du har store datamengder går rutinen raskere når du har kryss i dette feltet.
Splitt rapporter, en konto pr. side
Detaljrapportene kommer ut med sideskift for hver ny konto.

Formater

Vis importer som ikke har filer
Bankforbindelsene som ikke har tilgjengelige filer blir vist i grått. Har du ikke kryss i dette feltet, blir kun bankforbindelsene med tilgjengelige filer vist. Har du mange importer er det mest oversiktlig å ikke ha kryss i dette feltet.
Velg alle tilgjengelige importer som standard
Alle tilgjengelige importer (importer som har tilgjengelige filer) vil være valgt i utgangspunktet. Standard er "Nei", da må brukeren selv aktivt velge hva som ønskes importert.
Velg alle eksport transaksjoner som standard
Alle transaksjoner i en eksport/remittering vil komme opp som valgt. Dette gjelder forhåndsvisningen av transaksjoner i enkelte eksterne EBF-systemer.
Velg alle import transaksjoner som standard
Alle transaksjoner i en import vil komme opp som valgt. Dette gjelder forhåndsvisningen av transaksjoner i enkelte eksterne EBF-systemer.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bank-behandling Heltall
SQL-navn BankProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15486  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.