Skriv til mappe

Stien og første del av filnavnet du vil bruke for XML-filen.

Det blir også lagt til et nummer (dokumentnummer). Navnet kan for eksempel bestå av dokumenttypen og bedriftsnummeret, for eksempel C:\EDIfiles\F0001\Faktura\Fakt0001.

Hvis du skriver C:\F0001\Faktura\F0201_ i dette feltet, får filen navnet c:\F0001\Faktura\F0201_XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX er dokumentnummeret).
Merk: Hvis du ikke oppgir den første delen av filnavnet, må du avslutte med \. Hvis ikke bruker Visma Business mappenavnet som første del av filnavnet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn WrFileNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12016  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.