Brukernavn

Brukernavnet som kreves for å koble seg til den eksterne mottakeren.

Du kan opprette, men ikke sende eller motta, XML-filer uten å oppgi brukernavnet. Passordet kan oppgis og endres med behandlingsvalget Endre passord.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
SQL-navn Usr Navnet på databasefeltet.
Nummer 13759  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.