Opplastings-sti

Adressen til serveren du vil eksportere XML-filer til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn UpPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14544  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.