Kjøring status

Hvordan e-dokumentinfoen skal behandles.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Kjøring status

Test
Flagget RoutingInfo settes til Test="true" som viser at dette er en testforsendelse.
Produksjon
Flagget RoutingInfo settes til Test="false" som viser at dette ikke er en testforsendelse, men en ekte.

Sende/Motta måte

Provider (ikke i bruk)
XML-filene vil sendes til EDI-provider. Valget er ikke i bruk.
FTP
XML-filen vil sendes og mottas via FTP.
URL
XML-filene blir plassert i mappen du har angitt i feltet Skriv til mappe, og ingenting annet vil skje. Ved sending blir feltet EDI transaksjonsstatus endret til 5 - Sendt i tabellen EDI-transaksjonslogg, men XML-filen er ikke sendt. Dette alternativet er ikke i bruk.
Krever ikke brukernavn og passord
Ingen verifisering av brukernavn og passord utføres. Hvis brukeren har et passord, må dette slettes.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kjøring status Heltall
SQL-navn RunSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 12036  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.