Les fra mappe

Hvor du vil lagre innkommende XML-filer.

Hvis verdien er c:\InnXML\, plasseres filene i mappen InnXML på C:-disken.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn RdFileNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12017  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.