Meldingstype

Typen e-dokument du vil kjøre.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Posten - Faktura
Bruker et formular for å opprette XML-filen. Denne meldingstypen brukes til formål som f.eks. Posten's eInvoice.
Merk: Dette formatet vil ikke videreutvikles.
3 - Posten - Samlefaktura
Bruker et formular for å opprette XML-filen. Denne meldingstypen brukes til formål som f.eks. Posten's eInvoice.
Merk: Dette formatet vil ikke videreutvikles.
2 - Overfør til lønn
Bruker et formular for å opprette en XML-lønnsfil fra tabellen Aktivitet.
5 - Visma XML Ordrebekreftelse
Bruker et format fra filen C:/Program files/Visma/Business/Imp/VismaXmlEdiConfig.xml og VismaXmlEdi.dll for å opprette en XML-fil.
4 - Visma XML Faktura
Bruker et format fra filen C:/Program files/Visma/Business/Imp/VismaXmlEdiConfig.xml og VismaXmlEdi.dll for å opprette en XML-fil.
6 - Visma XML Bestilling
Bruker et format fra filen C:/Program files/Visma/Business/Imp/VismaXmlEdiConfig.xml og VismaXmlEdi.dll for å opprette en XML-fil.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Meldingstype Heltall
Primærnøkkel Ja Meldingstype, Linjenr
SQL-navn MsgTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 12013  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.