Formularnr

Formularet som skal brukes ved utskrift.

Merk: Alle tilgjengelige formularer finnes i tabellen Formular. Feltet Formularnr fungerer som primærnøkkel, og det må derfor oppgis en verdi i dette feltet. Du kan bare bruke et formularnummer én gang. Du kan ikke legge til filer i Skriv til mappe hvis feltet Formularnr ikke inneholder en verdi.
Formularet 4 - Visma XML Faktura kan oppgis i et ordredokumentformular. På den måten får du formularkontrollerte varepartier.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Formularnr Heltall
SQL-navn FormNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14541  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.