Konvolutt

Du må velge en konvolutt slik at den riktige overskriften i XML-filen brukes.

Denne informasjonen kreves av EDI-leverandøren. Overskriftene opprettes i filene (som er sendt) på FTP-området.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
991 - S-EDI konvolutt 1.0
992 - S-EDI konvolutt 2.0
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Konvolutt Heltall
SQL-navn Env Navnet på databasefeltet.
Nummer 14856  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.