E-Dok. behandling

Innstillinger knyttet til mottak av XML-filer.

Rabatter kan oppgis som prosent eller beløp. I denne dialogboksen kan du velge om du vil importere rabatten i XML-filen i prosent eller som et beløp.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Forslå rabatt 1 beløp
 • %: Du importerer rabatt 1 (prosentsats i filen) i prosent for den første gruppen av rabatter, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
 • Beløp: Du importerer rabatten (beløp i filen) i beløp, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
Forslå rabatt 2 beløp
 • %: Du importerer rabatt 2 (prosentsats i filen) i prosent for den første gruppen av rabatter, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
 • Beløp: Du importerer rabatten (beløp i filen) i beløp, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
Forslå rabatt 3 beløp
 • %: Du importerer rabatt 3 (prosentsats i filen) i prosent for den første gruppen av rabatter, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
 • Beløp: Du importerer rabatten (beløp i filen) i beløp, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
Forslå rabatt 4 beløp
 • %: Du importerer rabatt 4 (prosentsats i filen) i prosent for den første gruppen av rabatter, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
 • Beløp: Du importerer rabatten (beløp i filen) i beløp, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
Forslå rabatt 5 beløp
 • %: Du importerer rabatt 5 (prosentsats i filen) i prosent for den første gruppen av rabatter, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
 • Beløp: Du importerer rabatten (beløp i filen) i beløp, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
Forslå rabatt 6 beløp
 • %: Du importerer rabatt 6 (prosentsats i filen) i prosent for den første gruppen av rabatter, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
 • Beløp: Du importerer rabatten (beløp i filen) i beløp, ved mottak av XML-filen for 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.
Bruk totalrabatt som rabatt 1
Totalrabatten fra den mottatte XML-filen vil lagres i feltet Rabatt % eller Rabattbeløp, basert på hva du har valgt i denne dialogboksen på ordrelinjen.
Hent pris og rabatt på nytt fra pris- og rabattmatrise
Rabatten importeres fra tabellen Pris- og rabattmatrise, ved mottak av XML-fil med Meldingstype = 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling. Rabatten i XML-filen vil ikke bli brukt.
Hent målenheter fra produkt
Måleenhetene (Nettovekt, Volum, Høyde, Bredde og Lengde) importeres fra tabellen Produkt, ved mottak av XML-fil med Meldingstype = 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling.

Hvis du ikke markerer dette feltet vil måleenhetene bli importert fra XML-filen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene E-Dok. behandling Heltall
SQL-navn EdocProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 14540  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.