Format ID

Formatet du bruker til å eksportere 4 - Visma XML Faktura, 5 - Visma XML Ordrebekreftelse eller 6 - Visma XML Bestilling til en XML-fil.

I filen VismaXmlEdiConfig.xml i mappen \\\C:\Program Files\Visma\Business\Imp finnes alle versjonene og formatene som 4 - Visma XML Faktura, 5 - Visma XML Ordrebekreftelse og 6 - Visma XML Bestilling kan eksporteres til.

Du kan bruke feltet Format ID til å koble tagger i XML-dokumentet sammen med XSL (Extensible Stylesheet Language) for å generere en HTML-fil, som kan vises i Windows Internet Explorer. Feltet Format ID er koden som bestemmer strukturen til XML-dokumentet. For å kunne se på XML-filen via HTML må strukturen være forståelig, og denne koblingen mellom struktur (XML-dokumentet) og presentasjon (XSL-dokumentet) gjøres i tabellen E-dokumentnr..

Ved import er format-ID-en bare viktig hvis du vil vise dokumentet i Windows Internet Explorer. Det er en fordel å kunne se innholdet i XML-filen i Windows Internet Explorer. Ved sending kan du se hva som er lagret i systemet, og ved mottak kan du se hva som hentes inn i systemet. En annen stor fordel er at du kan skrive ut en papirkopi av filen.

Hvis du vil eksportere 4 - Visma XML Faktura, må feltet inneholde en av følgende verdier:
 • 102 for Visma XML versjon 2.0.
 • 103 for Visma XML versjon 3.0.
 • 104 for Visma XML versjon 4.0.
 • 105 for Visma XML versjon 5.0.
 • 1051 for Visma XML versjon 5.1.
Hvis du vil eksportere 5 - Visma XML Ordrebekreftelse, må feltet inneholde følgende verdi:
 • 304 for Visma XML versjon 4.0.
 • 305 for Visma XML versjon 5.0.
 • 3051 for Visma XML versjon 5.1.
Hvis du vil eksportere 6 - Visma XML Bestilling, må feltet inneholde følgende verdi:
 • 204 for Visma XML versjon 4.0.
 • 205 for Visma XML versjon 5.0.
 • 2051 for Visma XML versjon 5.1.
Merk: Hvis du ikke oppgir en verdi i dette feltet, velges verdiene 104, 204 og 304 når du eksporterer data til en XML-fil.
Merk: Feltet må inneholde en verdi slik at tabellen EDI-transaksjonslogg er oppdatert ved import av en XML-fil.
Tabellen E-Dokument informasjon kan inneholde flere rader. Du kan for eksempel ha en rad for
 • 4 - Visma XML Faktura med et unikt Formularnr-felt
 • 6 - Visma XML Bestilling med et unikt Formularnr-felt
 • 5 - Visma XML Ordrebekreftelse med et unikt Formularnr-felt

Hvis du skal bruke format-ID-ene 102, 103, 104, 105 og 1051, dvs. alle 4 - Visma XML Faktura-formatene, kan du ha flere rader og koble dem til forskjellige formularnumre i feltet Formularnr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Format ID Heltall
SQL-navn FormId Navnet på databasefeltet.
Nummer 14558  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.