EDI dok.type

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Utgående ordrebekreftelse
2 - Utgående faktura
3 - Utgående ordre
4 - Utgående rentenota
5 - Inngående ordrebekreftelse
6 - Inngående faktura
7 - Inngående ordre
8 - Mottatt
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EDI dok.type Heltall
SQL-navn DocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 14539  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.