Bekreftet-sti

Stien til mappen der XML-filer som lastes ned via FTP (File Transfer Protocol) skal lagres.

Hvis du ikke oppgir noe i dette feltet, blir filer du laster ned, slettet. Hvis det allerede finnes en XML-fil med samme navn i denne mappen, får du ikke lastet ned filen, og det vises en feilmelding.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn AcknPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14833  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.