XSL-filnavn

XSL-filen som brukes ved konvertering av et XML-dokumentet i feltet Format ID.

XSL-stilark (Extensible Stylesheet Language) brukes ved konvertering av XML-dokumenter til visbare Web-sider. XSL-stilarkene ligger i mappen <installasjonsmappe>\Visma\Business\Imp og har følgende navn:

Format-ID Beskrivelse XSL-filnavn
105 Faktura i Visma XML 5.0-format VismaEdiInvoice50.xsl
205 Bestilling i Visma XML 5.0-format VismaEdiOrder50.xsl
305 Ordrebekreftelse i Visma XML 5.0-format VismaEdiOrderConfirmation50.xsl
Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne filen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filnavn Tekst (260)
SQL-navn XslFileNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14547  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.