Format ID

Formatet som skal brukes ved eksport av dokumenter med Meldingstype 4 - Visma XML Faktura, 5 - Visma XML Ordrebekreftelse og 6 - Visma XML Bestilling til en XML-fil.

Ved import er Format ID bare viktig hvis du vil vise dokumentet i Windows Internet Explorer. Det er en fordel å kunne se innholdet i XML-filen i Windows Internet Explorer.

Ved sending kan du se hva som er lagret i systemet, og ved mottak kan du se hva som hentes inn i systemet. En annen stor fordel er at du kan skrive ut en papirkopi av filen.

Du kan bruke feltet Format ID til å koble tagger i XML-dokumentet sammen med XSL (Extensible Stylesheet Language) for å generere en HTML-fil, som kan vises i Windows Internet Explorer. Feltet Format ID er koden som bestemmer strukturen til XML-dokumentet. For å kunne se på XML-filen via HTML må strukturen være forståelig, og denne koblingen mellom struktur (XML-dokumentet) og presentasjon (XSL-dokumentet) gjøres i tabellen E-dokumentnr..

Hvis du vil eksportere 4 - Visma XML Faktura, må du oppgi en eller flere av følgende verdier:

Hvis du vil eksportere 6 - Visma XML Bestilling, må du oppgi følgende verdi:

Hvis du vil eksportere 5 - Visma XML Ordrebekreftelse, må du oppgi følgende verdi:

Tips: I filen VismaXmlEdiConfig.xml i mappen <installasjonsmappe>\Visma\Business\Imp finnes alle versjonene og formatene som 4 - Visma XML Faktura, 5 - Visma XML Ordrebekreftelse og 6 - Visma XML Bestilling kan eksporteres til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Format ID
SQL-navn FormId Navnet på databasefeltet.
Nummer 14545  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.