Fakturadato

Fakturadato fra leverandørfaktura.

Feltet benyttes til ordrematch-funksjonalitet.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn InvoDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 17797  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.