Kontaktperson

Kontaktpersonen som dokumentet er koblet til. Kontaktpersonen må tilhøre kunden eller leverandøren i feltet Aktørnr.

Du kan velge en kontaktperson samtidig som du utfører behandlingsvalget Opprett dokument.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn LiaActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4449  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Contact
  • Kontaktperson
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.