KID-kode

KID fra leverandørfaktura.

Feltet benyttes til ordrematch-funksjonalitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
SQL-navn CID Navnet på databasefeltet.
Nummer 17799  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.