E-postadresse

E-postadressen dokumentet skal sendes til.

Den sammen aktøren kan ha flere rader med forskjellige e-postadresser, f.eks. når forskjellige dokumenttyper har forskjellige mottakere.

Det samme dokumentet kan sendes til flere mottakere ved å legge inn flere rader med samme dokumenttype. Det er også mulig å angit flere mottakere i feltet E-postadresse ved å skille dem med et semikolon (;), men man kan da støte på størrelsebegrensningen for feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene E-postadresse Tekst (60)
SQL-navn MailAd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19006  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.