Dok.typer

For hvilke dokumentyper e-postoppsettet brukes.

Hvis den samme dokumenttypen er valgt på flere rader for samme aktør, vil e-posten bli sendt til alle disse mottakerne.

Dokumenttyper som ikke har et oppsett i tabellen E-post dokumentsending vil bli sendt til aktørens standard E-postadresse.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Fakturaer
Pakksedler
Leveransebeskjeder
Ordrebekreftelser
Innkjøpsordrer
Tilbud
Produksjonsordre
Ikke i bruk fra tabellen E-post dokumentsending.
Rentenotaer
Purringer
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Maltype Heltall
SQL-navn DocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 19005  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.