XML-data

Inneholder XML-dokumentet for leverandørfakturaen.

Feltet benyttes til ordrematch-funksjonalitet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fil i BLOB Ubegrenset tekst
SQL-navn XmlD Navnet på databasefeltet.
Nummer 17794  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.