Scan-status

Skannestatusen for dokumentet.

Benyttes i forbindelse med Visma Document Center.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Skannet dokument
2 - Dokument på flyt
4 - Dokument ferdig
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Scan-status Heltall
SQL-navn PLDFlow Navnet på databasefeltet.
Nummer 11182  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.