Kjørenr

Et sekvensnummer for dokumenter opprettet fra den samme malen.

Hvis du vil aktivere dette, må du tildele et startnummer som ikke er 0, i feltet Kjørenr i tabellen Mal.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RunNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14495  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.