Ordrematch-status

Viser status for ordrematch prosessen.

Feltet benyttes til ordrematch-funksjonalitet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ferdiggjort gjennom automatisk matching
2 - Pågår
3 - Ordrenr. ikke funnet
4 - Utenfor toleransegrense
5 - Ferdiggjort manuelt
6 - Avvist
7 - Obligatorisk verdi mangler
8 - Avventer
9 - Ufullstendig produktkobling
10 - Valuta mismatch
11 - Frakt-/gebyrprodukt ikke definert
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrematch-status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrdMaSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 17792  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.