Hoveddokumentnr

Det overordnede dokumentet, hvis dokumentene er ordnet i et hierarki.

Dokumenter innenfor samme område kan grupperes og vises sammen.

Et eksempel er å regne det første dokumentet som ble sendt angående et bestemt emne, som hoveddokumentet. For de påfølgende dokumentene med samme emne som mottas og sendes, legges det inn en referanse til det første dokumentet i feltet Hoveddokumentnr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Heltall
SQL-navn MainDoc Navnet på databasefeltet.
Nummer 10578  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Dokument MainDocument
  • Hoveddokumentnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.