Opplysning 1

Tilleggsinformasjon for dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 13076  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.