Inng. dok. nr.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn InDocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17916  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Inngående dokument IncomingDocument
  • Inng. dok. nr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.