Inngående

Viser at dokumentet er et innkommende dokument.

Du kan velge Inngående samtidig som du utfører behandlingsvalget Opprett dokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Inc Navnet på databasefeltet.
Nummer 5578  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.