Dok.nr

Et unikt nummer som identifiserer dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Heltall
Primærnøkkel Ja Dok.nr, Ver.nr
SQL-navn DocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3871  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.