Dok.gr

Dokumentgruppen som dokumentet tilhører.

Du kan gruppere dokumenter, for eksempel tilbud, kundebrev, interne notater, sammen.

Du kan angi en gruppe samtidig som du utfører behandlingsvalget Opprett dokument.

Dokumentgruppe tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 71.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Dokumentgruppe i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dokumentgruppe Heltall
SQL-navn DocGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 5579  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.