Program ikon

Et ikon som identifiserer programmet for dokumentet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
E-post
Word
Excel
PDF
HTML
Bilde
Dokumentsenter
TIFF
Andre
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Program ikon Heltall
SQL-navn Icon Navnet på databasefeltet.
Nummer 14496  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.