Andel

Andelen som skal fordeles på kombinasjonen av organisasjonsenheter. Summen av andelene for hver fordelingsnøkkel akkumuleres i tabellen Fordelingsnøkkel.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
SQL-navn Shr Navnet på databasefeltet.
Nummer 838  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.