Ansvarsenhet 10

Den relevante kombinasjonen av organisasjonsenheter.

Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kort alfanumerisk ansvarsenhetsnr. Tekst (10)
SQL-navn R10 Navnet på databasefeltet.
Nummer 9597  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 10 OrgUnit10
  • Ansvarsenhet 10
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.