Transp.tid

Antall dager det tar å transportere varene fra leverandøren til ditt lager eller direkte til din kunde.

Foreslås fra tabellen Aktør når du taster inn leverandørnummer. Verdien kan overstyres hvis produktet avviker fra forslaget. Benyttes i beregning av feltet Total lev.tid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn TanspTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 5049  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.