Total lev.tid

Total lev.tid for ordren.

Feltet Total lev.tid beregnes som en sum av feltene Adm.tid + Lev.tid + Transp.tid + Produksjonstid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 6327  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.