Beskrivelse hos lev.

Leverandørens beskrivelse av produktet, hvis dette avviker fra det som ligger i tabellen Produkt.

Hvis feltet Leverandørens produktnr og beskrivelse velges i utskriftsdialogen ved utskrift av forespørsler og bestillinger, blir beskrivelsen på ordrelinjene byttet ut med beskrivelsen angitt her.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 60 Tekst (60)
SQL-navn SupDescr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2614  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.