Oppr.land

Hvilket land varen opprinnelig kommer fra.

En nødvendig opplysning ved rapportering til EU-land.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Landnr Heltall
SQL-navn SrcCtry Navnet på databasefeltet.
Nummer 4499  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Land SourceCountry
  • Oppr.land
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.