Produksjon

Markeres hvis leveringsalternativet gjelder produksjon i stedet for innkjøp.

Når innkjøps- og produksjonsordre genereres ut fra bestillingsforslag eller salgsordrer, bestemmer avkrysningen om produktet kommer med på en produksjonsordre eller en innkjøpsordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn PurcPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 2618  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.