Ansvarlig

Den ansatte som er ansvarlig overfor leverandøren.

Den ansatte som er ansvarlig for å holde informasjonen i tabellen Leveringsalternativ oppdatert, for denne posten.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
SQL-navn Rsp1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6123  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Official1
  • Ansvarlig
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.