Lev.tid

Antall dager leverandøren trenger for å levere produktet.

Foreslås fra tabellen Aktør når du taster inn leverandørnummer. Verdien kan overstyres hvis produktet avviker fra forslaget. Benyttes i beregning av feltet Total lev.tid.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn DelTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2619  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.