GTIN item no.

Produktets internasjonale produktnummer.

Et EAN/GTIN produktnummer har enten 8 eller 13 sifre. Den 8-sifrede versjonen brukes til små pakker. EAN/GTIN-koder med 13 sifre er unike over hele verden, og de to eller tre første sifrene identifiserer landet der koden ble tildelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EAN kode Tekst (40)
SQL-navn EANItmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 17972  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.